SÀI GÒN

Hotline / Zalo

0977111120
SÀI GÒN
Thuê xe Sài Gòn đi Vũng Tàu

Thuê xe Sài Gòn đi Vũng Tàu

4 Chỗ 950.000đ đặt xe

7 Chỗ 1.200.000đ đặt xe

16 Chỗ 2.200.000đ đặt xe

Giá 1 Chiều. Xe riêng, giá trọn gói, giá có thể thay đổi theo điểm đón trả xa gần
Thuê xe Sài Gòn đi Long Thành

Thuê xe Sài Gòn đi Long Thành

4 Chỗ 550.000đ đặt xe

7 Chỗ 700.000đ đặt xe

Giá 1 Chiều. Xe riêng, giá trọn gói, giá có thể thay đổi theo điểm đón trả xa gần
Hồ Chí Minh -TP. Tây Ninh

Hồ Chí Minh -TP. Tây Ninh

4 Chỗ 950.000đ đặt xe

7 Chỗ 1.200.000đ đặt xe

Giá 1 Chiều. Xe riêng, giá trọn gói, giá có thể thay đổi theo điểm đón
Hồ Chí Minh - TX. Đồng Xoài

Hồ Chí Minh - TX. Đồng Xoài

4 Chỗ 1.000.000đ đặt xe

7 Chỗ 1.200.000đ đặt xe

16 Chỗ 1.800.000đ đặt xe

Giá 1 Chiều. Xe riêng, giá trọn gói, giá có thể thay đổi theo điểm đón
Hồ Chí Minh - TP. Tân An

Hồ Chí Minh - TP. Tân An

4 Chỗ 700.000đ đặt xe

7 Chỗ 900.000đ đặt xe

16 Chỗ 1.500.000đ đặt xe

Giá 1 Chiều. Xe riêng, giá trọn gói, giá có thể thay đổi theo điểm đón
Hồ Chí Minh - TP. Bến Tre

Hồ Chí Minh - TP. Bến Tre

4 Chỗ 1.000.000đ đặt xe

7 Chỗ 1.200.000đ đặt xe

Giá 1 Chiều. Xe riêng, giá trọn gói, giá có thể thay đổi theo điểm đón
Hồ Chí Minh - Cái Bè TG

Hồ Chí Minh - Cái Bè TG

4 Chỗ 1.200.000đ đặt xe

7 Chỗ 1.450.000đ đặt xe

Giá 1 Chiều. Xe riêng, giá trọn gói, giá có thể thay đổi theo điểm đón
Hồ Chí Minh - TP. Đà Lạt

Hồ Chí Minh - TP. Đà Lạt

4 Chỗ 3.100.000đ đặt xe

7 Chỗ 3.400.000đ đặt xe

Giá 1 Chiều. Xe riêng, giá trọn gói, giá có thể thay đổi theo điểm đón
Hồ Chí Minh - TP. Sóc Trăng

Hồ Chí Minh - TP. Sóc Trăng

4 Chỗ 2.000.000đ đặt xe

7 Chỗ 2.300.000đ đặt xe

Giá 1 Chiều. Xe riêng, giá trọn gói, giá có thể thay đổi theo điểm đón
Hồ Chí Minh - TP. Trà Vinh

Hồ Chí Minh - TP. Trà Vinh

4 Chỗ 1.600.000đ đặt xe

7 Chỗ 1.800.000đ đặt xe

Giá 1 Chiều. Xe riêng, giá trọn gói, giá có thể thay đổi theo điểm đón
Hồ Chí Minh - TP. Bảo Lộc

Hồ Chí Minh - TP. Bảo Lộc

4 Chỗ 2.000.000đ đặt xe

7 Chỗ 2.300.000đ đặt xe

Giá 1 Chiều. Xe riêng, giá trọn gói, giá có thể thay đổi theo điểm đón
Hồ Chí Minh - TP. Châu Đốc

Hồ Chí Minh - TP. Châu Đốc

4 Chỗ 2.300.000đ đặt xe

7 Chỗ 2.700.000đ đặt xe

Giá 1 Chiều. Xe riêng, giá trọn gói, giá có thể thay đổi theo điểm đón
Hồ Chí Minh - Mộc Bài Tây Ninh

Hồ Chí Minh - Mộc Bài Tây Ninh

4 Chỗ 700.000đ đặt xe

7 Chỗ 900.000đ đặt xe

Giá 1 Chiều. Xe riêng, giá trọn gói, giá có thể thay đổi theo điểm đón
Hồ Chí Minh - TX. Long Khánh

Hồ Chí Minh - TX. Long Khánh

4 Chỗ 1.100.000đ đặt xe

7 Chỗ 1.300.000đ đặt xe

Giá 1 Chiều. Xe riêng, giá trọn gói, giá có thể thay đổi theo điểm đón
Hồ Chí Minh - TX. Lagi Bình Thuận

Hồ Chí Minh - TX. Lagi Bình Thuận

4 Chỗ 1.500.000đ đặt xe

7 Chỗ 1.700.000đ đặt xe

Giá 1 Chiều. Xe riêng, giá trọn gói, giá có thể thay đổi theo điểm đón
đặt xe
Zalo
Hotline