PHAN THIẾT

Hotline / Zalo

0977111120
PHAN THIẾT
TP. Phan Thiết - Sài Gòn

TP. Phan Thiết - Sài Gòn

4 Chỗ 1.900.000đ đặt xe

7 Chỗ 2.200.000đ đặt xe

Giá 1 Chiều. Xe riêng, giá trọn gói, giá có thể thay đổi theo điểm đón
TP. Phan Thiết - Vũng Tàu

TP. Phan Thiết - Vũng Tàu

4 Chỗ 1.700.000đ đặt xe

7 Chỗ 1.900.000đ đặt xe

Giá 1 Chiều. Xe riêng, giá trọn gói, giá có thể thay đổi theo điểm đón
TP. Phan Thiết - TP. Đà Lạt

TP. Phan Thiết - TP. Đà Lạt

4 Chỗ 1.700.000đ đặt xe

7 Chỗ 1.900.000đ đặt xe

Giá 1 Chiều. Xe riêng, giá trọn gói, giá có thể thay đổi theo điểm đón
TP. Phan Thiết - TP. Bảo Lộc

TP. Phan Thiết - TP. Bảo Lộc

4 Chỗ 1.200.000đ đặt xe

7 Chỗ 1.400.000đ đặt xe

Giá 1 Chiều. Xe riêng, giá trọn gói, giá có thể thay đổi theo điểm đón
đặt xe
Zalo
Hotline