Chính sách bảo mật

Hotline / Zalo

0977111120
Chính sách bảo mật
Ngày đăng: 26/03/2022 11:57 AM

  1. Cam kết chính sách bảo mật thông tin cá nhân khách hàng

  Chúng tôi sử dụng các biện pháp bảo mật thích hợp để bảo vệ việc truy cập hoặc sửa đổi, tiết lộ hoặc huỷ dữ liệu một cách trái phép. Các biện pháp này bao gồm xem xét nội bộ các thực tiễn thu thập, lưu trữ và xử lý dữ liệu cũng như các biện pháp bảo mật, bao gồm các biện pháp bảo mật vật lý và mã hoá thích hợp để bảo vệ chống truy cập trái phép vào hệ thống lưu trữ dữ liệu cá nhân của chúng tôi.

  2. Phạm vi sử dụng

  Taxi đường dài 24h sử dụng và xử lý thông tin của khách hàng để thông qua đường bưu điện, điện thoại, tin nhắn sms, trực tiếp và/hoặc qua email:

  3. Thời gian lưu trữ thông tin 

  Dữ liệu cá nhân của người dùng sẽ được lưu trữ cho đến khi có yêu cầu hủy bỏ hoặc tự người dùng đăng nhập và thực hiện hủy bỏ. Còn lại trong mọi trường hợp thông tin cá nhân của người dùng sẽ được bảo mật trên máy chủ của Taxi đường dài 24h.

   

  Chia sẻ:
  Bài viết khác:
  đặt xe
  Zalo
  Hotline