CẦN THƠ

Hotline / Zalo

0977111120
CẦN THƠ
TP. Cần Thơ  - Sài Gòn

TP. Cần Thơ - Sài Gòn

4 Chỗ 1.600.000đ đặt xe

7 Chỗ 1.800.000đ đặt xe

Giá 1 Chiều. Xe riêng, giá trọn gói, giá có thể thay đổi theo điểm đón
TP. Cần Thơ  - TP. Sóc Trăng

TP. Cần Thơ - TP. Sóc Trăng

4 Chỗ 750.000đ đặt xe

7 Chỗ 900.000đ đặt xe

Giá 1 Chiều. Xe riêng, giá trọn gói, giá có thể thay đổi theo điểm đón
TP. Cần Thơ  - TP. Châu Đốc

TP. Cần Thơ - TP. Châu Đốc

4 Chỗ 1.200.000đ đặt xe

7 Chỗ 1.400.000đ đặt xe

Giá 1 Chiều. Xe riêng, giá trọn gói, giá có thể thay đổi theo điểm đón
TP. Cần Thơ  - TP. Vĩnh Long

TP. Cần Thơ - TP. Vĩnh Long

4 Chỗ 550.000đ đặt xe

7 Chỗ 700.000đ đặt xe

Giá 1 Chiều. Xe riêng, giá trọn gói, giá có thể thay đổi theo điểm đón
TP. Cần Thơ  - TP. Bến Tre

TP. Cần Thơ - TP. Bến Tre

4 Chỗ 1.300.000đ đặt xe

7 Chỗ 1.600.000đ đặt xe

Giá 1 Chiều. Xe riêng, giá trọn gói, giá có thể thay đổi theo điểm đón
TP. Cần Thơ  - Cha Diệp Cà Mau

TP. Cần Thơ - Cha Diệp Cà Mau

4 Chỗ 1.400.000đ đặt xe

7 Chỗ 1.600.000đ đặt xe

Giá 1 Chiều. Xe riêng, giá trọn gói, giá có thể thay đổi theo điểm đón
đặt xe
Zalo
Hotline